· 

Doorgaan

Gisteravond was een heel heftige avond. Gelukkig heeft Jade daarna wel kunnen slapen en wordt ze pas rond half negen wakker.

 

Er staat vandaag al veel op het programma maar eerst komt onze oncoloog samen met een neuroloog langs om Jade te onderzoeken. Ze zien niks bijzonders. Jade denkt nog steeds heel helder na maar lijkt soms angstig en schrikachtig. Ze vermoeden dat de uitbarsting van gisteren veroorzaakt wordt door een combinatie van medicijnen. Ze hebben bloed afgenomen om te controleren of de spiegels van de verschillende medicijnen goed zijn. Waarschijnlijk gaan ze de medicatie aanpassen. Daarnaast gaan ze tijdens het wekelijkse groot overleg, overleggen met o.a. een psycholoog en een psychiater. 

 

Rond de middag wordt Jade weer onrustig en probeert ze haar infuus los te trekken en uit bed te klimmen. Ze wil naar huis!! Toevallig is net de psychologe bij Jade. Een goed moment om te zien wat er aan de hand is. Het duurt gelukkig korter dan gisterenavond.  Later bespreekt Olga ook met de psychiater wat er allemaal is gebeurd.

 

's Middags staan de beenmergpunctie en lumbaalpunctie op het programma. Ondanks alles gaan deze gewoon door. Gelukkig is Jade rustig en verloopt alles voorspoedig. Met de anesthesiste doet ze weer een wedstrijdje om zo lang mogelijk wakker te blijven ondanks het toedienen van de slaapmelk. Jade juicht omdat ze denkt te winnen maar valt dan toch in slaap! De uitslag van de puncties laat nog een paar dagen op zich wachten.

 

Later op de middag horen we dat de twee medicijnen tegen de schimmel (voorlopig) worden gestopt en vervangen worden door één ander medicijn (Mycamine). De verpleegkundigen gaan Jade de komende dagen in de gaten houden om te kijken of het beter gaat en of ze minder angstig is. Als het zo blijft dan mag ze waarschijnlijk donderdag naar huis. Een dagje langer dan gepland omdat ze donderdag een CT-scan krijgt om te controleren hoe het met de schimmel in haar longen gaat. We horen ook dat de waarde in het bloed (galactomannan), waarmee ze schimmel in de gaten houden gedaald is. Dit betekent dat de schimmel minder wordt. Een goed teken.

 

Jade is de hele dag heel rustig geweest en heeft niet veel gezegd. Het grootste probleem blijft de misselijkheid. Jade heeft daar nu al maanden last van maar ze kunnen daar niet heel veel aan veranderen. Door zo min mogelijk te doen, heeft ze het er het minst last van. Op het begin van de avond komt tante Kim langs. Een welkome afleiding en goed voor een grapje en grolletje! De vraag is: "Wie heeft dat scheetje gelaten??".

 

- Marcel