· 

Terra Maris & Gourmetten

Van zaterdag op zondag hebben we een nachtje op camping Westhove gestaan in Aagtekerke. Zij werken samen met het museum Terra Maris (letterlijk land van de zee). Dit is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Een afwisselende en levendige tentoonstelling over de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur, van aalscholver tot zeekraal! In Terra Maris krijg je een indruk van de verschillende landschapstypen en de natuur van Zeeland. En dankzij de samenwerking met camping Westhove mogen wij voor niks, noppes, nada naar binnen!

 

In de eerste zaal laat een grote zee-aquarium iets zien van het leven in de Zeeuwse wateren. Daarna lopen we naar een tweede zaal, deze gaat het over de vorming van het land en de eerste bewoning in het middeleeuwse Zeeland. Met maquettes worden fragmenten uit het leven in die tijd zien getoond. 

 

De volgende zaal gaat het over de steeds belangrijker wordende rol van de mens in de vorming van het land. De kinderen zien een 17de eeuwse landmeter gebogen over zijn kaarten, werkend aan een nieuwe bedijking. Zelf zetten ze de eerste stappen in het vakgebied van geografische informatie, het vakgebied waar ik ook dagelijks mee bezig ben. De kracht van de zee maakte het bedijkingswerk vaak weer ongedaan. Verspreid over onze provincie liggen meer dan 100 verdronken dorpen. Een deel van de expositie is speciaal gewijd aan de vele verdronken dorpen van Zeeland. Er zijn fraaie archeologische vondsten te zien die afkomstig zijn van deze verdwenen dorpen.

 

Voordat we de landschapstuin in gaan om beestjes te vangen in het water, bekijken we de interactieve tentoonstelling over wat wind eigenlijk is, waarom het waait, hoe de natuur is afgestemd op wind en wat de mensen daarvan hebben geleerd. Met de wind in onze haren gaan we op de foto! In de tuin lopen we langs een gedeelte met veel bloemen, bijen en vlinders. Jade is druk met het fotograferen van de verschillende beestjes.

 

Na een geslaagde dag gaan we op huis aan. En wat ga je dan eten op een dag met temperaturen boven de 30°... natuurlijk... GOURMET.

 

- Marcel