· 

Presentatie-avond Juniorklas

Op 18 januari 2019 is Jade begonnen met de Juniorklas op het Goese Lyceum. Het begon met een excursie naar de Verbeke Foundation in Kemzeke in België om inspiratie op te doen voor de opdracht die ze moesten doen in de weken daarna. In de weken daarna hebben ze gewerkt aan een project met als thema "Future Life". Ze hebben van duurzame materialen een dynamisch kunstobject gemaakt wat de Zeeuwse identiteit uitstraalt.

 

Naast dit project hebben ze elke week les gehad in verschillende schoolvakken. Een groot deel van deze vakken werd in het Engels gegeven (o.a. History, Mathematics, Geography). In totaal is Jade 14 keer op vrijdagochtend naar de Juniorklas geweest. De eerste lessen zat ze nog in een rolstoel en was ze verre van fit. Olga bleef tijdens de lessen in de buurt. De laatste weken ging het goed en bracht Olga haar 's ochtends naar school en haalde Jade na school weer op. 

 

Vandaag wordt het project afgesloten met een presentatieavond op de Technasium-afdeling van het Goese Lyceum. Jammer genoeg kunnen Olga en ik er niet bij zijn. We gaan vanavond naar een optreden van De Partizanen in het theater in Middelburg. 

 

 's Ochtends gaan Jade en Dylan naar school om het begin van de Koningsspelen te vieren. Ze beginnen met alle leerlingen op het schoolplein met het dansje 'Pasapas'. Daarna krijgt de bovenbouw nog les maar 's middags gaan ze spelletjes doen op het plein. Om twaalf uur gaat Olga op de fiets Jade en Dylan even ophalen om thuis te eten. Dat 'even' duurt wat langer. Als ik om half één een whatsappje stuur of het wel goed gaat, krijg ik een berichtje terug van een leraar: of ik Jade met de auto wil komen halen. Als ik even later op school ben, is Jade boos. Blijkbaar was ze bezig met een toets maar was ze nog (lang) niet klaar. Voordat ze begon, had de meester al wel gezegd dat ze de toets in twee keer moest maken maar dat was voor Jade geen optie. Ze moest en zou de toets vandaag afmaken. Dit bleek net even een druppeltje te veel te zijn in haar emmertje. De laatste dagen slaapt ze ook niet goed waardoor ze gewoon erg moe is en allerlei frustraties en spanningen haar nu te veel worden.

 

We nemen haar mee naar huis waar ze uiteindelijk tot rust komt. Eigenlijk wil ze gelijk terug naar school om mee te doen met de spelletjes van de Koningsspelen. Uiteindelijk beseft ze zelf dat het beter is om thuis te blijven. De rust is van korte duur. In de loop van de middag begint ze zich druk te maken over de presentatie-avond van de Juniorklas. Ze wil heel graag dat Olga en ik komen kijken maar Olga en ik gaan naar het theater. Gelukkig is er een gulden middenweg. Olga en ik brengen haar om half zes naar het Goese Lyceum zodat ze mee kan doen met de voorbereiding én de pizza-party. Ondertussen kan ze ons alles laten zien wat ze gemaakt en bedacht hebben. Stiekem is ze wel een beetje trots op wat ze gedaan heeft. Op de poster met de resultaten van het onderzoek naar de 'Brieschimmel' is ze het trotst. Als we alles gezien hebben, gaan wij naar het theater. De echte presentatieavond begint op 18:45. En is natuurlijk is ze niet alleen... Opa Roel, oma Ineke én Dylan zijn van de partij om alles bij te bekijken en naar de presentatie te luisteren. En ondanks de moeilijke ochtend en middag staat ze er toch mooi maar weer!

 

- Marcel