Kanjerloop

Een aantal maanden geleden werden we gebeld door AV'56, de atletiekvereniging waar Jade lid van is. De wedstrijdcommissie organiseert aan het eind van een jaar altijd een wedstrijd. De laatste jaren was dit voor Serious Request. Dit jaar gaan ze de opbrengst schenken aan een doel wat Jade heeft mogen kiezen.

 

Jade heeft gekozen voor Café des Artistes. Dit is een rijdend kunstatelier. De kunstenares Eliane komt met een grote kar met materialen langs bij de kinderen om met hen unieke kunstwerkjes te maken. Jade heeft hier afgelopen maanden heel veel aan gehad. Zelfs op de slechtste momenten tijdens de behandeling zorgde het maken van kunstwerkjes voor de nodige afleiding en ontspanning. 

 

De wedstrijd wordt op vrijdag 14 december gehouden en heeft als naam 'Kanjerloop' gekregen. Het wordt een avondwedstrijd.

 

De volwassenen kunnen inschrijven voor de Engelse mijl (1609 m) en de C/D-junioren voor de 1000 meter. De pupillen en basisschoolleerlingen kunnen zich opgevende pendelestafette en de stadioncross. De stadioncross is een individueel onderdeel. Aanvangstijd voor de pupillen en basisschoolleerlingen is 18.30 uur. De volwassen starten vanaf 19:30. Het inschrijfgeld voor de pupillen is 5 euro per kind. (Méér overmaken mag natuurlijk ook!). Alles gaat naar het goede doel!

 

Alle inkomsten van de Kanjerloop-avond (inschrijfgelden, kantineopbrengsten, fundraisingacties, vrije giften) gaan naar het door Jade gekozen doel. Wie op vrijdag 14 december niet kan komen, kan het evenement tóch steunen.

 

Er is door de penningmeester van AV'56 een speciale Kanjerloop-bankrekening geopend, waar alle ‘Jade-gelden’ worden verzameld. Voel je vrij om alvast een bijdrage te storten op die rekening: NL96 RABO 0333 3991 61 t.n.v. Goese atletiekvereniging AV’56.

 

Jade krijgt haar eigen wedstrijd!

 

Klik hier voor meer informatie.