Het Prinses Máxima Centrum

Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor.

 

 

Op dit moment vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook zijn de behandelingen steeds complexer geworden. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. 

 

In het Prinses Máxima Centrum vindt de meest complexe zorg voor kinderen met kanker plaats. Dit vereist een top-ondersteuning voor de zorg met bijvoorbeeld een kinderintensive care en een kinderoperatiekamer complex. Om te voorkomen dat deze dure voorzieningen ergens anders volledig nieuw gebouwd moeten worden, kan het Prinses Máxima Centrum het beste aansluiten bij een ziekenhuis dat deze faciliteiten al heeft. Dit is een van de redenen waarom de nieuwbouw direct naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) komt. Ook heeft dit kinderziekenhuis allerlei verschillende specialisten in dienst die de zorg in het Prinses Máxima Centrum kunnen ondersteunen, zoals kindercardiologen, kinderneurologen etcetera.

 

Kinderen die vanuit het Prinses Máxima Centrum naar de operatiekamer of naar de intensive care moeten, kun je niet over straat vervoeren en dus bouwen we tegen het WKZ aan en niet op een willekeurige plek op het terrein van De Uithof in Utrecht. Om de complexe topzorg te kunnen leveren heeft het Prinses Máxima Centrum circa 85 klinische en 35 dagbehandelingsbedden nodig naast uiteenlopende specifieke diagnostische faciliteiten. Tevens is de research, waar een kleine 300 fte werkzaam zal zijn, een essentieel onderdeel van het Prinses Máxima Centrum. In de zorg en research komen dan ook dermate veel mensen te werken dat het onmogelijk is om het Prinses Máxima Centrum binnen de muren van een bestaand kinderziekenhuis te vestigen. Dit nog los van alle faciliteiten die er voor kinderen en ouders komen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

Wil je meer weten over het Prinses Máxima Centrum?